Küldetésünk

Az EMOSZ küldetése

Jövőkép kialakításánál az alapszabályunkban megfogalmazott a szövetségünk célja és feladata számomra a fő irányvonal. Szövetségünk megalakulásánál tagsági akarat is ezt a célt fogalmazta meg.

A cél eléréséhez a megfelelő eszközt kell megválasztanom. Elsősorban társadalmi vezetést szeretnék megvalósítani, teljes demokráciát a döntésig a döntés meghozatala után pedig egységes végrehajtást. Az elnökségtől, is mint magamtól azt várom, hogy a tisztség szolgálatot jelent.

Szövetségünk munkáját a tagságunk igényei alapján kell kialakítani. Meg kell, hogy találja célját az egyszemélyes vállalkozó villanyszerelő és többszemélyes vállalkozást irányító mérnök valamint a elektromos tervezők. A munkánkat segítik a gyártok és a kereskedők megfelelő programot kell biztosítani számukra is.

A célokat teljes egészében sem az elnök, sem az elnökség meghatározni nem tudja a munkánk során állandóan az új igényeket kel figyelnünk és ennek tükrében fel kell mérnünk a tagságunk igényét.

A megfelelő képzést megszervezni.

Tagságunk létszámnövelése érdekében nyitottnak kell lenünk a nem tagjaink irányában.

Minden olyan társszervezettel ki kell alakítani a kapcsolatunkat, amelyhez valamilyen formában az elektromos ipar vagy annak képzése tartozik. Iskolai rendszeren kívül /GYOSZ. Mérnök Kamara. MEE./

A mi szövetségünk szakmai érdekvédelemmel foglalkozik a teljes érdekvédelmet tudjuk biztosítani, az IPOSZ-szal a kapcsolatunkat szorosabbá kell kötnünk.

Gazdasági érdekvédelem területén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és ezen belül a Budapesti Kereskedelmi Iparkamarával is ki kell alakítanunk kapcsolatunkat az érdekvédelmen kívül a mester-, és szakképzés területén is.

Az E-CHECK bevezetés — amely messze túlmegy a hazai jogszabályok ellenőrzési előírásain, sőt az MSZ EN 60234-6 szabvány követelményein is — hazai bevezethetőségének törvényi háttér vizsgálása, részletes szakmai ismeretének kidolgozása. Működésének szakmai és jogi feltételének kidolgozása.

Továbbra is nagy hangsúlyt kell fordítani a képzésre, és annak formálására /szakképzés mesterképzés/ Vissza kell állítanunk a mester elismerését.

E célok eléréséhez munkabizottságokat kell létrehoznunk, a bizottságok vezetésére hozzáértő vezetőt kell megbíznunk.

Az elvégzett munkánkat a tagságunk és a nem tagjaink felé is propagálnunk kell. Ennek érdekében szorosabb kapcsolatot kell kialakítani a szakmai lapunkkal /Elektro Installateur/ és egyéb médiával.

Ezek alapján meghatározó feladatunknak kell lenni:

  • Gazdasági helyzetünk erősítése
  • Tagtoborzás
  • Szakmai tevékenységünk erősítése
  • Regisztrált villanyszerelők helyzetének áttekintése
  • E-check bevezetésének előkészítése ¬¬¬˛/megfelelő szakmai és jogi bizottság/
  • Könyvtár létrehozása (szabványok, szakkönyvek)

Pin It on Pinterest

Share This